Welkom op de website van Buurtmanbuurtvrouw

De presentiebeoefenaar is dikwijls 'niet onder dak', dat wil zeggen: werkt niet vanuit een pandje of bureau en evenmin in een net zaaltje. Maar het geldt ook in overdrachtelijke zin: het werk is niet onder de theoretische, theologische, ideologische pannen. De presentiebe­oefenaar leidt een zwervend bestaan, werkt vanaf de stoep, tamelijk onbeschermd dus. De daarbij aansluitende basisbeweging is: naar de ander toe in plaats van omgekeerd. De presentiebeoefenaar is ongehaast en houdt zich vrijelijk op in het leefmilieu van de betrokkenen, is gemakkelijk aante klampen. Het ritme van werken is afgestemd op het leefritme van de anderen: soms is dat traag, soms buiten loket-uren, soms ra­zendsnel en urgent, soms repetitief en iteratief, vaak instabiel en redelijk onvoorspelbaar. Bovendien hebben presentiebeoefenaren in de regel langdurige contacten.


 

Shivana Eduards

Mijn naam is Shivana Eduards, 29 jaar oud en heb de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienst-verlening afgerond. Ik ben de nieuwe buurtvrouw en vind het fijn om dit werk te mogen doen. Het geeft mij een voldoening om klaar te staan voor een ander. Het bieden van een luisterend oor is daar een voorbeeld van. Wat ik mooi vind aan dit werk is de vrijheid die je hebt om er echt te zijn voor de bewoners. Zij staan centraal. Welk verhaal ook verteld wordt, het is hun verhaal ,verteld vanuit hun belevingswereld en daarom waardevol. Ik zal vaak op huisbezoek gaan en niet weten wat ik kan verwachten maakt mijn werk spannend maar ook leuk tegelijkertijd.

 

 

Mieke Haggenburg

Ik ben Mieke Haggenburg en ik woon in de wijk Boschveld. De reden waarom ik buurtvrouw ben geworden is o.a. de uitdaging. Toen ik begon als buurtvrouw om de bewoners te laten weten ‘ik ben er voor jouw’, mag ik, en kan ik iets voor je betekenen, al is het met een praatje en hoe gaat het met u!! De een zegt nee, en de ander zegt kom maar verder. Dat maakt het werk fijn en leuk en soms ook heel erg triest. Dan ben ik blij voor dat ene momentje daarbij te mogen zijn om te luisteren praten, soms ook wel lachen. Dit maakt het werk als buurtmanbuurtvrouw zo fijn !!

 

 

Marieke Smeets

Ik ben Marieke Smeets en woon in Boschveld.
Ongeveer vier jaar geleden namen wij als bewoners het initiatief tot dit project. De essentie van het project is dat naar iedereen geluisterd wordt; iedereen telt mee. Sinds die tijd ben ik bij dit project betrokken, nu als coach van Mieke en Shivana. Om de inhoud van het project te borgen “ Present zijn in Boschveld” is een begeleidingscommissie opgezet , bestaande uit Bic Driessen, Jos van der Meijden, Ton Joore en Marieke Smeets.