Welkom op de website van Buurtmanbuurtvrouw


De Buurtvrouwen werken vanuit de presentiebenadering. Letterlijk betekent het woord presentie: aanwezigheid. Present zijn is: er ZIJN. Wie bij iemand present is, is ook echt, aandachtig aanwezig. Aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen, en daar je zorg op afstemmen. Wat goed is voor de één, is niet altijd automatisch goed voor de ander. Niet alleen maar bezig zijn met de nodige fysieke hulp en zorg, maar alert zijn op wat mensen nog méér nodig hebben: erkenning, waardering, gezien en gehoord worden. Trouw en aandachtig bij iemand blijven, ook als er geen problemen of oplossingen zijn. Alledaagse dingen doen, zoals samen een eindje lopen, kop koffie drinken, ergens heen gaan, of samen praten. Hierdoor leer je mensen kennen. Dit alles in hartelijke omgangsvormen, zoals een vriend of een broer of zus dat zou doen. Dat is wat de presentiebenadering beoogt en waar de Buurtvrouwen ook voor staan.


Voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk

 

Ons team bestaat uit:

 

Mieta

Mijn naam is Mieta en ik wil mij graag even voorstellen als de nieuwe Buurtvrouw.
Na 20 jaar begeleider op woongroepen te zijn geweest ben ik 10 september begonnen als Buurtvrouw. Een leuke nieuwe uitdaging, waar ik met veel plezier aan ben begonnen. In plaats van op een woongroep te werken, mag ik nu bij jullie thuis komen. Fijn om op vele manieren er te kunnen en mogen zijn voor bewoners van Boschveld en Deuteren. De ene keer is het voor een luisterend oor, iemand die naar je luistert ongeacht waar het over gaat. De andere keer om door te verwijzen naar de juiste instantie en/of mee te denken in oplossingen. Soms is regelmatig een praatje al voldoende om iemand weer blij te maken en dat maakt mij weer blij. Een van de leuke dingen van buurtvouw zijn is dat elke dag weer anders is. Wij zijn bijna elke dag in de wijk, en zo krijgen we mooie en ook verdrietige verhalen te horen. Samen Lachen ,huilen en ervaringen delen. Het mooie van Buurtvrouw zijn is dat we luisteren naar de wens en behoefte van de bewoners.

 

 

Shivana

Mijn naam is Shivana en heb de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Ik ben al enkele jaren werkzaam als Buurtvrouw en vind het nog steeds bijzonder en dankbaar werk om te mogen doen. Het geeft me voldoening om klaar te staan voor een ander. Je hoeft niet altijd bergen te verzetten om iets voor iemand te kunnen betekenen. Het zijn de kleine dingen in het leven die een groot verschil (kunnen) maken, zoals het bieden van een luisterend oor. Dat spreekt mij ook aan in dit werk. Je hebt de vrijheid om er echt te zijn voor de bewoners. Zij staan centraal. Welk verhaal ook verteld wordt, het is hun verhaal, verteld vanuit hun belevingswereld en daarom waardevol. Dat je elkaar kan en mag ontmoeten van mens tot mens maakt dat ik met plezier naar mijn werk ga.

 

 


Ontstaansgeschiedenis project Buurtman Buurtvrouw

 

Het BuurtmanBuurtvrouw project is tot stand gekomen op initiatief van de wijkraad Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) in 2011. Tijdens de sociale visie kwam naar voren dat een flinke groep huishoudens in Boschveld nauwelijks worden bereikt door instanties. Te denken aan mensen met psychiatrische klachten, vluchtelingen die geen aansluiting kunnen vinden, eenzame ouderen, gezinnen  met kinderen  die sociaal economische problemen hebben e.d. 1 maart 2011 is het project van start gegaan, met dank aan alle mensen die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt. Tot op heden is het project een groot succes en zijn de buurtvrouwen een begrip in Boschveld en Deuteren.

 

Het Pastoraal Uitzendbureau (PUB) heeft vanaf het begin de werkgeversrol gehad. Aansturing van het project gebeurde door Anine Vloedgrave en later door Yvonne Koolmans (Welzijnsonderneming  Divers).

Na 2015 coördineerde Leo Hanegraaf het project waarna Marieke Smeets de Buurtvrouwen, vanuit haar rol als vertegenwoordiger van de wijkraad Boschveld, coachte en coördineerde tot 2017. Sinds 2018 worden de buurtvrouwen gecoacht door Brechtje Hoetjes vanuit PUB/Spoor073.

 

 

Naar boven


 


Voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk

 

Mevrouw de Wit

(Mevrouw de Wit is een fictieve naam)

Mevrouw is iemand bij wie wij geregeld op bezoek gaan sinds het project is opgericht. Ze is alleenstaand en woont samen met haar kat. Omdat mevrouw een klein sociaal netwerk heeft zijn wij 1 van de weinigen personen waarmee mevrouw contact heeft.


Op  een dag hoorden wij van wijkbewoners dat zij zich zorgen maakten om haar. Normaal zagen ze haar buiten wandelen maar nu hadden ze haar enkele weken niet gezien. Wij zijn toen langs gegaan om polshoogte te nemen. In de kozijnen lagen veel dode vliegen waar wij van schrokken. Mevrouw deed na lang bellen de deur open en zag er verward uit. Het  was duidelijk te zien en te ruiken dat er een lange tijd niet was schoongemaakt en de uitwerpselen van de kat lagen overal verspreid door het huis. We zijn met mevrouw in gesprek gegaan en hebben onze zorgen uitgesproken. Mevrouw had direct hulp nodig en hebben met toestemming van mevrouw Bemoeizorg en de huisarts kunnen inschakelen. Zij constateerde beide dat de situatie waarin de mevrouw in verkeerde schrijnend was en mevrouw is doorverwezen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Mevrouw werd verzocht om na de testen enkele dagen te blijven voor verder onderzoek. Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat mevrouw een TIA heeft gehad waardoor ze niet meer in staat was voor zichzelf te zorgen.  

 

Samen met Bemoeizorg hebben wij geregeld dat er een schoonmaakteam haar woning kwam reinigen. Ook is gespecialiseerde gezinszorg ingezet die mevrouw helpt met klusjes in de huishouding. Tijdens deze gebeurtenis waren wij bij alle afspraken aanwezig . Zo zijn wij bijvoorbeeld meegegaan naar het ziekenhuis voor een vier uur durend onderzoek, we zijn meegegaan naar de dokterspost om bloed te prikken, maar ook hebben wij kleding naar mevrouw gebracht en de kat  eten gegeven toen mevrouw afwezig was. Vanwege het beperkt sociaal netwerk en omdat mevrouw niemand vertrouwde dan wij die geregeld een bezoek brachten hebben wij mevrouw de taak van mantelzorger op ons genomen. Mevrouw was zeer dankbaar dat wij haar konden bijstaan en heeft haar leven weer kunnen oppakken.

 

 

Mevrouw van Dungen

(Mevrouw van Dungen is een fictieve naam)

Mevrouw is alleenstaand en woonde in een bovenwoning. Wegens medische redenen mocht zij naar een gelijkvloerse woning op de begaande grond onder haar. Mevrouw heeft niets anders dan tegenslagen gehad met betrekking tot haar nieuwe woning. Toen mevrouw de sleutel kreeg overhandigd moest de woning nog in orde worden gemaakt, maar mevrouw werd wel verplicht de huur over te maken. Nadat mevrouw eindelijk ingetrokken was bleek de vloer niet in orde te zijn. Hierdoor moest mevrouw haar nieuwe vloer eruit halen en werd de vloer aangepakt. Na deze poging heeft mevrouw opnieuw een nieuwe vloer moeten laten leggen. Deze situatie heeft mevrouw overstuur gemaakt. Het is een vrouw met psychische problemen en is kwetsbaar voor dit soort gebeurtenissen.

 

Het plafond was niet goed geschilderd waardoor er vlekken te zien waren op het plafond en afgesproken was dat de tuin anders ingedeeld zou worden omdat mevrouw bang was om te vallen. Ook kreeg mevrouw opeens een flinke verhoging van de energiekosten. Het werd mevrouw te veel en hebben de wethouder aangesproken over de klachten. Hij is komen kijken en gezegd dat hij zich wilde inzetten voor deze zaak. Het Sociaal Wijkteam is ingeschakeld om te kijken naar de financiën. Een schilder is komen kijken naar het plafond met als conclusie dat deze opnieuw geverfd moest worden en de tuin heeft de klussendienst aanpakt.

 

Doordat er eindelijk actie is ondernomen heeft mevrouw veel meer rust en kan ze nu genieten van haar woning. Zij is blij dat ze eindelijk na twee jaar serieus is genomen met betrekking tot de verhuizing en dat de wethouder zijn best heeft gedaan om haar tegemoet te komen.

 

Naar boven