Visie & werkwijze van Buurtmanbuurtvrouw

 

Iedere bewoner is belangrijk

De buurtvrouwen gaan naar bewoners om te luisteren. Contact leggen is belangrijk. De bewoners zelf bepalen het gesprek, welke onderwerpen of vragen aan bod komen. Het kan gaan om het huis, de omgeving of vragen over opvoeding van de kinderen. Wanneer een bewoner vindt dat hij hulp nodig heeft dan zorgen de buurtvrouwen voor een doorverwijzing naar de juist instelling. Wij hebben goede kennis van de instanties en instellingen en van de personen, die daar werken. Wanneer de bewoner het wil, gaan we samen met hen naar het eerste gesprek. Na een tijdje komen we weer terug om na te gaan of de bewoner tevreden is met de doorverwijzing. Vaak bereiken we bewoners, die niet door andere instanties bereikt worden. Belangrijk is dat bewoners weten dat wij onafhankelijk zijn van instellingen. Soms willen bewoners zich opgeven voor vrijwilligerswerk of graag contact met andere bewoners. Ook daarbij leggen de buurtvrouwen verbindingen of verwijzen naar de Talentenbank.

 

 

Signalen: Signaleren en met kennis doorverwijzen

Wij benaderen als buurtvrouwen de bewoners. N.a.v  het contact dat wij maken met de bewoners komen er  al gauw allerlei signalen naar boven. De signalen nemen wij als professionele  werkers mee en bespreken deze met onze werkbegeleidster Marieke Smeet. Bij sommige signalen is het ook nodig om met Anine Vloedgraven te overleggen, Anine is coördinator van het wijknetwerk overleg. Eens in de twee weken vind een overleg met Anine plaats op deze manier hebben wij sneller en efficiënter ingang bij andere instanties waardoor wij bewoners de optimale hulp kunnen bieden die zij nodig hebben.  Wanneer wij de  signalen naar andere instanties doorgeven, in de vorm van een warme overdracht gebeurt dit  wel altijd in overleg met de desbetreffende bewoners. Zodra de signalen zijn doorgegeven aan instantie bewaken wij dat proces en grijpen in waarnodig. Stel dat het tussen bewoner en professional van een instantie niet klikt dan kijken wij naar een andere optie zodat de bewoners met een gerust hart zijn of haar situatie kan neerleggen.  De signalen van bewoners hoeven niet altijd direct een hulpvraag te zijn. Het kan ook zijn dat de bewoner in kwestie behoefte heeft aan een maatje of gewoon een luisterend  oor. Wij zorgen dat de bewoner zijn of haar  contacten en dagbesteding wordt uitgebreid en zijn of haar netwerk wordt daardoor dus groter. Wij maken vaak matches tussen bewoners die bij elkaar steun en contact vinden.  De signalen worden bij iedere persoon weer anders aangepakt, ieder persoon heeft zijn eigen wens en behoefte daar sluiten wij op aan.

Naar boven