Ervaringen

Ervaringen

Frederik

Frederik die zelfstandig woont in de wijk hebben wij als Buurtvrouwen kunnen voorkomen dat zij uit haar huis gezet werd. Dat was een lastige situatie omdat zij veel overlast bezorgde in de straat. Omdat wij naar mevrouw gaan vanuit een onafhankelijke positie en luisteren naar haar kant van het verhaal, liet zij ons binnen. Samen zijn wij gaan kijken naar mogelijkheden om te leefbaarheid en sfeer in de straat te verbeteren voor haarzelf en uiteraard haar buren. Voorkomen is beter dan genezen.  Het heeft enige tijd geduurd voordat wij het vertouwen en inzet van mevrouw  kregen, wij zijn vaker langs gegaan om te luisteren en ‘er te zijn’ dit heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat zij ons in vertouwen nam en zich realiseerde dat zij geen problemen wil veroorzaken waardoor zij haar huis kwijt zal raken. Stichting Humanitas begeleid Frederik nu intensief bij haar papierwerk en het aflossen van de schulden, wij sturen haar aan door af en toe langs te gaan wanneer zij even haar frustratie kwijt wil, even iemand om tegen te praten om vervolgens weer zo gefocust mogelijk te (over)leven.

Alice

Voor Alice die slecht Nederlands spreekt en begrijpt hebben wij doorverwijzingen moeten doen naar instanties.  Waaronder Juvans en Zayaz. Omdat mevrouw de taal niet beheerst kwam zij al gauw in de knoop met het maken van afspraken en toelichten van haar problematische situatie, wat wij dan als buurtvrouwen doen is letterlijk meebewegen met mevrouw. Wij gaan mee naar de afspraken die zij heeft staan en op die manier ondersteunen wij mevrouw bij het zetten van stappen om haar leven op orde te krijgen. Na een paar afspraken gemaakt te hebben met mevrouw lopen de zaken al wat beter, daarna motiveren en stimuleren wij mevrouw om de volgende keer zelfstandig te gaan. Want een eerste opzetje en steun in de rug bieden zorgt voor het zelfvertrouwen die mevrouw in dit geval nodig had.  

Michel en Johannes

Michel en Johannes zijn  n.a.v. onze huisbezoeken aan elkaar voorgesteld. Beiden heren wonen in de wijk en zitten veel thuis. Zij vervelen zich en willen meer doen in hun vrije tijd. De heren hebben beiden een grote interesse voor het menselijk lichaam en sport. Nu lopen zij iedere week samen een rondje in de wijk. Ze zijn voor elkaar een luisterend oor geworden en zoeken elkaar op wanneer zij daar behoefte aan hebben. Het is niet geforceerd of geprogrammeerd maar het is een leuk en spontaan contact.

Kees

Kees woont nu 40 jaar in deze buurt en is hier komen wonen toen zijn kinderen naar het VMBO gingen. Zijn vrouw heeft altijd gewerkt in de zorg en op haar 45ste is zij afgekeurd daar was zij zo kapot en overleed een jaar later. Nu kees alleen is heeft hij veel schulden, hij is achtergebleven met allerlei kosten. Wij hebben Kees aangemeld bij maatschappelijk werk om de schulden in beeld te brengen meer grip op zijn leven te kunnen krijgen. Kees is wegens zijn problemen en verdriet nauwelijks buiten. Wij proberen op een laagdrempelige wijze het geïsoleerde leven van Kees te doorbreken, hij heeft nu alleen de positieve motivatie nodig om zich niet langer sociaal overbodig te voelen in deze maatschappij. 

Iedere bewoner is belangrijk

 

“ Ik zat helemaal vast en jullie hebben me gered”