Visie en werkwijze

Visie & Werkwijze

Iedere bewoner is belangrijk

De buurtvrouwen gaan naar bewoners om te luisteren. Contact leggen is belangrijk. De bewoners zelf bepalen het gesprek, welke onderwerpen of vragen aan bod komen. Het kan gaan om het huis, de omgeving of vragen over opvoeding van de kinderen. Wanneer een bewoner vindt dat hij/zij hulp nodig heeft dan zorgen de buurtvrouwen voor een doorverwijzing naar de juist instelling. Wij hebben goede kennis van de sociale kaart. Wanneer de bewoner het wil, gaan we samen met hen naar het eerste gesprek. Na een tijdje komen we weer terug om na te gaan of de bewoner tevreden is met de doorverwijzing. Vaak bereiken we bewoners, die niet door andere instanties bereikt worden. Belangrijk is dat bewoners weten dat wij onafhankelijk zijn van instellingen. 

De Buurtvrouwen werken vanuit de presentiebenadering. Letterlijk betekent het woord presentie: aanwezigheid. Present zijn is: er ZIJN.
Wie bij iemand present is, is ook echt, aandachtig aanwezig. Aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen, en daar je zorg op afstemmen. Wat goed is voor de één, is niet altijd automatisch goed voor de ander. Niet alleen maar bezig zijn met de nodige fysieke hulp en zorg, maar alert zijn op wat mensen nog méér nodig hebben.
Contact blijven houden ook als er geen problemen of oplossingen zijn. Alledaagse dingen doen, zoals samen een eindje lopen, kop koffie drinken, ergens heen gaan, of samen praten. Hierdoor leer je mensen kennen. Dit alles in hartelijke omgangsvormen, zoals een vriend of een broer of zus dat zou doen. Dat is wat de presentiebenadering beoogt en waar de Buurtvrouwen ook voor staan.

“ Ik vind het gewoon gezellig. Een beetje kleppen; dat hebben we allemaal nodig! ”

Signalen: Signaleren en met kennis doorverwijzen

Wij benaderen als buurtvrouwen de bewoners. Dat doen we via de flyers die we verspreiden maar ook via spontane contacten op straat.
Soms komen er naar aanleiding van het contact signalen naar boven.
Eens in de zes weken vindt er een breed overleg  plaats. Tijdens dit overleg worden er allerlei signalen besproken die spelen in de wijk. Door dit overleg hebben wij sneller en efficiënter ingang bij andere instanties waardoor wij bewoners, indien noodzakelijk, de optimale hulp kunnen bieden. Dit natuurlijk altijd in overleg en met toestemming van de bewoner.
Vervolgens bewaken wij dat proces en grijpen in waar nodig. Stel dat het tussen bewoner en professional van een instantie niet klikt dan kijken wij naar een andere optie zodat de bewoners met een gerust hart zijn of haar situatie kan neerleggen.  De signalen van bewoners hoeven niet altijd direct een hulpvraag te zijn. Het kan ook zijn dat de bewoner in kwestie behoefte heeft aan een maatje of gewoon een luisterend  oor.  De signalen worden bij iedere persoon weer anders aangepakt, ieder persoon heeft zijn eigen wens en behoefte daar sluiten wij, onafhankelijk, op aan.

Iedere bewoner is belangrijk